Ta kritikken på alvor

I lys av den skarpe og omfattende kritikk som har kommet fra utlandet mot norsk barnevernspraksis er det betimelig å stille spørsmål om vi har noe å lære av andre. Det blir for enkelt å avfeie kritikken med mangel på kunnskap og ensidig kildebruk. Er det norske systemet bygget opp rundt en for omfattende bruk av tvang og har dette ført til et klima hvor samarbeid mellom familier og myndighetene blir ødelagt pga mistillit og frykt ? Barnevernet må ta inn over seg den etter hvert så massive kritikken som kommer fra flere hold og sørge for at bruk av tvang holdes på et absolutt minimum! http://www.aftenposten.no/norge/Derfor-er-norsk-barnevern-uglesett-i-Polen-607542b.html

Utvalgt innlegg
Posts are coming soon
Stay tuned...
Siste innlegg