Et spørsmål om rettssikkerhet


Fokus på de sakkyndige - de egentlige dommerne

Jeg har mottatt flere forespørsler om å sette fokus på forskjellige problemstillinger vedr de sakkyndige, eller "de egentlige dommerne" som dette innlegget bruker som benevning. Jeg vil her kort nevne noen forhold som berørte parter må ha fokus på hva gjelder de sakkyndige, uten at denne listen anføres å være uttømmende. - Det må kreves full åpenhet om de sakkyndiges bindinger til den aktuelle oppdragsiver/ barneverntjenesten. - Antall oppdrag den enkelte sakkyndige har eller har hatt for den aktuelle kommunen må frem, dette gjelder alle typer oppdrag. - Det må særlig undersøkes om det sakkyndige medlem av Fylkesnemnda har / har hatt oppdrag for den aktuelle barneverntjenesten. Det må være nulltoleranse overfor enhver form for rolleblanding. - Det må være fokus på om den sakkydinge har kommet med uttalelser, sågar faglige uttalelser, som kan tilsi noen grad av forutinntatthet. - Den sakkyndiges metodikk og evidensgrunnlag må ettergås. - Bevistgjøring rundt det faktum at avgjørelsene som treffes vil kunne ha evig innvirkning på foreldre og barn. På bakgrunn av dette må derfor de egentlige dommerne, de sakkyndige, deres kompetanse, profesjonsutøvelse og habilitet ettergås svært grundig i hver sak.

Preben Kløvfjell advokat / partner

Utvalgt innlegg
Posts are coming soon
Stay tuned...
Siste innlegg