EN BEKYMRINGSBØLGE - BEHOV FOR SYSTEMKRITIKK OGSÅ I ENKELTSAKER


Statistikken viser en og stadig økning i antall bekymringsmeldinger til barnevernet og en bekymringsfull økning i antall plasseringer av barn utenfor hjemmet. Samtidig finnes det lite eller ingen forskning på hva årsakene til dette er. Resultatet er ihvertfall et barnevern som øker i omfang og med dette en økende risiko for feilvurderinger og uriktige beslutninger overfor barn og deres familier. Er dette en utvikling vi ønsker? Advokater kan og bør være en viktig stemme i debatten om hvordan vi ønsker lovverk og systemer skal virke. Systemkritikk er imidlertid viktig også i den enkelte sak. Vi advokater som bistår foreldre og barn i barnevernssaker må selvsagt sørge for å inneha relevant erfaring og kompetanse, men samtidig må vi evne å se de store linjene og tenke systemkritisk og utfordre de vedtatte sannheter. Erlend Liaklev Andersen advokat

Utvalgt innlegg
Posts are coming soon
Stay tuned...
Siste innlegg