top of page

Splitting av søsken - Dobbelt familiebrudd - Dobbelt traume


Barna fjernes fra sine foreldre, og i tillegg brytes båndene til deres søsken. Slik fortoner mange saker om omsorgsovertakelse seg. Tall fra SOS- barnebyer fra 2013 viser at hele 6 av 10 omsorgovertakelsessaker med søsken medfører splittelse av søsken. I FNs retningslinjer om alternativ omsorg for barn, heter det i artikkel 17 at søsken ikke skal splittes med mindre det er tungtveiende grunner for det motsatte. Potensialet for det vi har valgt å kalle dobbelt traume ved dobbelt familiebrudd er så stort at vi etterspør barnefaglig refleksjon rundt hvordan så vidt inngripende tiltak står seg opp mot marginale målinger og påstander om avvik i forhold til "adekvate foreldreferdigheter".

Vi erfarer også at det etter en omsorgsovertakelse og påfølgende søskensplittelse ikke i stor nok grad legges til rette for kontakt mellom søsken plassert i ulike fosterhjem. Jeg minner om kriteriet "barnets beste" - FN's Barnekonvensjon artikkel 3 - og tør påstå at det er en særlig stor fare for at barna vil lide overlast i slike tilfelle av dobbelt familiebrudd og søskensplittelse.

Erlend Liaklev Andersen

advokat

[if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page