top of page

Må vi vente et år før vi kan gjenoppta samværsaken etter barneloven?

Spørsmålet gjelder altså gjenopptakelse av samværssaker. Vi har fått flere henvendelser fra foreldre som lurer på om man må vente ett år før man kan gjøre noe med samværssaker etter omsorgsovertakelse.

Etter Bvl. §4-19 femte ledd må det være minst ett års mellomrom mellom hver gang en samværssak kan kreves bragt inn for fylkesnemnda av private parter (for eksempel biologiske foreldre). Det fremgår av bestemmelsen at den bare gjelder for private parter, regelen gjelder altså ikke for barnevernet. Barnevernet kan fremme saker for fylkesnemnda før ettårsfristen hvis det har skjedd endringer av positiv eller negativ art i den biologiske familiens situasjon – endringer som kan medføre ytterligere begrensninger i eller utvidet samvær. Med andre ord, foreldre som mener at det har skjedd faktiske endringer som tilsier endring av samværsavgjørelse bør ta dette opp med sin advokat som så kan argumentere overfor barneverntjensten om endring av samværsreguleringen. Man trenger altså ikke vente ett år før man tar tak i samværssaken på ny.

Preben Kløvfjell

advokat / partner

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page