top of page

Samværsrapporter som bevis


i saker hvor barn har blitt plassert er det ikke uvanlig at saken går flere runder i rettsapparatet. Mellom disse rundene gjennomføres det som regel samvær mellom biologiske foreldre og barn. Samværene blir gjerne utførlig loggført og skildret gjennom samværsrapporter skrevet av den eller de som har vært tilstede under samværet. I disse rapportene ligger det mye makt.

Samværene er ofte de eneste eller en av få tilfeller hvor samspillet mellom barn og foreldre er observert av andre og observasjoner som blir gjort får naturlig nok stor betydning i de etterfølgende rettsprosesser.

Vi ser at dette reiser en hel rekke bekymringer.

Observasjonene blir ofte gjort av ansatte i barnevernstjenesten, i en situasjon som kanskje er preget av lang tids adskillelse av foreldre og barn. Omgivelsene er gjerne ukjente og tilstedeværelsen av fremmede og barnevernet kan lett gjøre situasjonen kunstig. Foreldre sitter ofte med følelsen av at hver ting de gjør blir analysert. Dette viser seg ofte også å være riktig.

Det offentliges vilje til å legge til rette for godt samspill mellom foreldre og barn for å skape gode samvær, er i mange tilfeller fraværende. Herunder å gi veiledning før eller etter samvær. Små "feil" fra foreldre blir ikke tatt opp før man kommer i neste rettsinstans hvor det blir brukt mot en.

Et annet vesentlig problem er gjerne det at rapportene etter samvær i mange saker ikke blir gitt til foreldrene før lang tid etter at samværet har blitt gjennomført. Man gis da ikke mulighet til å endre på forhold som blir vurdert som negative av barnevernstjenesten.

Det å være bevisst på hvordan disse samværene blir brukt som bevis i de etterfølgende rettsrunder er uhyre viktig. Ikke bare er kvalitativt gode samvær et gode i seg selv, men det kan også ha vesentlig betydning både for spørsmålet om omsorgsovertakelse og eventuelt samværsomfang.

Det er mange "klassiske" problemer som oppstår under og i forbindelse med samvær og det kan vise seg å være avgjørende å få råd fra personer med erfaring på området.

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page