top of page

Holdninger til krav om tilbakeføring eller samværsregulering


Jeg har tidligere skrevet om de mange hindre som foreldre møter når de fremmer krav om økt samvær eller tilbakeføring. Innlegget finner du her https://www.barnevernsportalen.no/single-post/2018/02/13/Holdninger-til-krav-om-tilbakef%C3%B8ring

Vårt kontor bistår i en sak som er enda et grovt eksempel på dette. Vår klient er bestemor til barn plassert i fosterhjem. Krav om samvær ble rettet til barnevernstjenesten i fjor sommer. Vi mottok raskt svar om at kravet var mottatt, men så ble det stille. Etter en rekke purringer uten noen respons ble saken sendt til Fylkesmannen, som etter noe saksbehandlingstid sendte brev til kommunen og uttalte at saken snarest måtte oversendes Fylkesnemnda for behandling der. Denne uttalelsen kom i mars i år. Da hadde det gått nærmere 9 måneder siden kravet ble fremmet.

Nå er vi i midten av juni, det er snart gått ett år siden første henvendelse og snart 3 måneder siden Fylkesmannen ga kommunen klar beskjed om å få sendt saken til nemnda. Ingenting har skjedd og våre henvendelser blir ikke besvart.

Dessverre er ikke denne saken unik. Vi ser stadig at saker vedrørende samværsregulering eller tilbakeføring er et område hvor systemet svikter.

En slik bevisst eller ubevisst somling er ikke bare i strid med lovverket, men har også den svært uheldige effekt at kontakt og tilknytning mellom biologisk familie og plasserte barn blir svekket og uopprettelig skade kan skje.

Terskelen for å nå frem med sitt krav i disse sakene er allerede høy. Når man i tillegg møter slik motstand i forvaltningen gjør det nåløyet enda trangere.

Vi vil nå samle informasjon om alle de tilfellene av slike hindringer vi møter på i våre saker og sørge for at relevante instanser får innblikk i hvordan praksisen har utviklet seg i en rekke kommuner.

Har du opplevd, eller opplever du dette, ta kontakt med oss via tlf 900 85 188 eller epost pk@klovfjell.no

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page