top of page

Barna blir ikke hørt


Helsetilsynet offentliggjorde i slutten av juni rapporten "Barnets synspunkt når ikke frem" etter tilsyn med landets fem Bufetat-regioner. Rapporten konkluderte med at Bufetat svikter når det gjelder å sikre barnets medvirkning. Tilsynet gjaldt bistand i akuttsituasjoner og planlagte institusjonstiltak.

Vi erfarer at fenomenet også er synlig i andre deler av barnevernsapparatet og også i rettssystemet.

Barns rett til å bli hørt er en vesentlig og grunnleggende rettighet som er beskyttet gjennom de internasjonale konvensjoner vi er bundet av og som i tillegg er gjort til en del av vårt nasjonale lovverk. Gjennom vårt arbeid på området er det dessverre for mange eksempler på at barnets egen mening enten blir tillagt liten eller ingen vekt, eller at standpunktet blir bortforklart gjennom påvirkning, eller såkalt lojalitetskonflikt.

Godt er det da å se de eksemplene hvor et barns tydelige stemme blir hørt og får innvirkning på utfallet av saken. Omtrent samtidig som denne rapporten ble offentliggjort mottok vi en avgjørelse fra en av landets Fylkesnemnder i en sak som vi har fulgt gjennom flere runder i nemnd og tingrett.

Barnet har helt siden plassering vært tydelig på sine ønsker, men ikke blitt hørt. inntil nå. Etter en grundig gjennomgang og dokumentasjon av barnets mange uttalelser over tid fra vår side hørte nemnda på barnets ønske og saken endte med at det ble fastsatt flere samvær og også overnattingssamvær.

En viktig seier, ikke bare på grunn av økt samvær, men også ved at barnet fikk følelsen av at han ble hørt og at hans mening ble ansett som viktig.

Vi gratulerer gutten og hans far med resultatet og vil gjøre vårt for at barna skal bli hørt !

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page