top of page

Saker om tilbakeføring - tilfeldigheter eller skittent spill ?


Saker om tilbakeføring har flere ganger vært tema på denne bloggen og det med god grunn. Disse sakene er svært illustrerende for mange utfordringer med det norske barnevernsystemet.

For kort tid siden ble jeg kontaktet av en mor som hadde satt igang en sak om tilbakeføring av sin datter og ønsket bistand videre i denne saken. Min klient hadde et sterkt ønske om å få tilbake omsorgen for sin datter og hadde tatt mange grep for å synliggjøre hvilken omsorgsbase hun kunne tilby. Hun var imidlertid klar over at dette kom til å bli en vanskelig sak og at terskelen for tilbakeføring er høy.

Det hun ikke var forberedt på var barnevernstjenestens svar på hennes krav om tilbakeføring. Like før jul mottok vi begjæringen om tiltak, (som forøvrig var sendt helt på tampen av barnevernlovens frist på 3 måneder) , hvor barnevernet ikke bare var negative til mors krav om tilbakeføring og økt samvær, men i tillegg hadde bedt om fratakelse av foreldreansvaret.

Vi besitter ikke noen konkret statistikk på dette, men synes å se en tendens til at barnevernet ofte ikke tar initiativ til sak om fratakelse av foreldreansvar eller reduksjon av samvær. Vi opplever imidlertid at slike påstander oftere er tatt med i barnevernets svar på saker som er igangsatt av foreldrene selv i et forsøk på å få litt mer samvær, eller å få sine barn tilbake.

Dersom denne tendensen vi synes å se ikke er tilfeldig, er dette svært alvorlig.

Dette sammenholdt med andre forhold rundt tilbakeføringsaker (se f. eks https://www.barnevernsportalen.no/single-post/2018/02/13/Holdninger-til-krav-om-tilbakef%C3%B8ring ) gjør at det uansett skapes en høy terskel for biologiske foreldres forsøk på å få tilbakeført sine barn.

Foreldre opplever dette som en knebling av deres rett til å kreve sak om tilbakeføring. Vi vil følge denne utviklingen nøye og sørge for at problemstillingene kommer frem i lyset. Slike forhold vil uansett om de er tilsiktede eller ikke være vesentlig for våre folkevalgte å ha kjennskap til !

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page