top of page

Far fikk tilbakeført barn etter akuttplassering


Våre advokater bisto nylig en far etter at han opplevde akuttplassering av sine to barn. De to barna hadde nylig flyttet til sin far i Norge da akuttplasseringen skjedde. Tidligere hadde barna bodd hos sin mor i deres hjemland i Afrika. Årsaken til akuttplasseringen var mistanke om vold fra far mot den ene gutten.

I tiden etter akuttplassering arbeidet vi aktivt opp mot barneverntjenesten og sørget for en likeverdig dialog for far. Denne dialogen var avgjørende for at barnevernstjenesten kunne få innblikk i fars liv og kapasiteter og hjelpetiltak som far kunne dra nytte av ble satt inn.

Det ble etter hvert gjennomført samvær med overnatting hos far og guttene var hele veien tydelige på at de ville tilbake til far.

Utfallet i saken ble på denne bakgrunn at guttene ble tilbakeført og man ungikk at det ble fremmet sak om omsorgsovertakelse.

Saken er et eksempel både på hvor viktig det er å få en likeverdig og god dialog på et tidlig tidspunkt slik at eventuelle behov skal kunne avdekkes og avhjelpes med så lemplige midler som mulig. Hjelpetiltak skal alltid forsøkes før mer inngripende tiltak, også i saker hvor bekymringen er alvorlig og det er da helt avgjørende at biologiske foreldre har kompetent bistand som kan avhjelpe den store maktubalansen man opplever i møte med barnevernsystemet.

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page