top of page

Barnevernets objektivitetsplikt


Barnevernet har åpenbart, som alle offentlige organer en objektivitetsplikt. Dette er en plikt som vi for ofte ser at ikke overholdes. Konsekvensene kan være massive.

I tillegg til at en negativ fremstilling av forhold som kan være til fordel for biologiske foreldres sak er med på å ødelegge enhver rest av tillit til systemet foreldrene måtte ha, skaper en slik manglende objektivitet større avstander og steilere fronter mellom foreldre og barnevernet, SIst, men Ikke minst kan dette fenomenet gi grunnlag for uriktige avgjørelser med de forferdelige konsekvenser det får.

Et eksempel på slik manglende objektivitet opplevde jeg nylig i en sak for nemnda. På spørsmål fra meg klarte ikke barnevernets partsrepresentant på noe vis å trekke frem noe positivt om resultatet av et omfattende hjelpetiltak min klient hadde deltatt på. Dette selv om samme barnevernstjeneste i sin avsluttende rapport hadde konkludert med at min klient hadde nyttegjort seg av hjelpetiltaket, at han hadde vist gode refleksjoner, at han og barna rapporterte om en langt bedre situasjon i hjemmet og at barnevernstjenesten ikke hadde noen bekymring for samspillet mellom far og barna etter flere hjemmebesøk. Resultatet ble en tilbakeføring av barna til far.

Den samme partsrepresentant satt videre og himlet med øynene og smilte under min klients partsforklaring. Ikke bare er dette et eksempel på manglende objektivitet, men også fullstendig mangel på folkeskikk og respekt for mennesker i en vanskelig situasjon!

Et stygt, men desverre ikke unikt tilfelle som vil bli fulgt opp av meg og mine kollegaer.

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page