top of page

NAV skandalen og troen på det offentlige


Den såkalte Nav skandalen synes å bli bare mer og mer omfattende.

Flere uttaler seg om hva årsakene til at en slik urett har kunnet finne sted overfor en av samfunnets utsatte grupper, og teoriene er mange.

Våre advokater bistår klienter i et vidt spekter av saker, ofte med det offentlige som motpart. Det gjelder saker innen utlendingsrett, psykisk helsevern, trygderett, strafferett, barnevern mm. Det som kjennetegner mange av disse saksfeltene er at klientene gjerne tilhører en utsatt gruppe, sakene har svært stor betydning for klienten og at avgjørelsene som blir tatt får store og inngripende konsekvenser. Staten er representert gjennom en av sine "ekspertorganer" og maktbalansen er i utgangspunktet svært skjev.

Det vi opplever er at de som er satt til å avgjøre disse sakene, dommere i rettsapparatet, nemndsledere og andre, ofte støtter seg til og legger stor vekt på den offentlige parts fremstilling og tolkning av fakta og forståelse av jussen på området. Fremstillingen som gis av "ekspertorganet" utfordres i liten grad og mye tas for god fisk. Dette skjer selv om den private part protesterer tydelig og på beste evne søker å føre bevis som kan bygge opp under en alternativ fremstilling.

Troen på at de offentlige organer har en høy grad av objektivitet og faglig ekspertise står sterkt. Hvis ikke domstolene evner selv å stille de kritiske spørsmålene som behøves og heller ikke lytter til de som kommer med alternative beskrivelser av juss og faktum er deres rolle temmelig utvasket.

Som sagt er det denne firkantede kulturen vi møter på en rekke rettsområder. At NAV skandalen kunne skje er dessverre ingen overraskelse og mulighetene for nye og tilsvarende skandaler er stort.

Rettssikkerhet er et vesentlig, men sterkt skjevfordelt gode og det kreves stor innsats og engasjement for å få endret den kulturen som gir potensiale for uriktige avgjørelser.

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page