top of page

Nytt år - ny seier - nye muligheter


Vi avsluttet fjoråret med flere avgjørelser hvor resultatet ble samværsordninger som var vesentlig bedre enn det barnevernstjenesten la ned påstand om. Årets første vedtak er nå mottatt og det følger i samme spor.

Etter flere års plassering hvor samværet mellom mor og sønn stadig hadde blitt begrenset kom var nemnda enig i at dette måtte endres. De siste årene var omfanget nede i fire samvær i året. Gutten og mor hadde begge gitt klart uttrykk for at de ønsket mer samvær, uten at dette hadde blitt etterkommet av barnevernstjenesten. Samvær som av ulike grunner hadde blitt avlyst hadde heller ikke blitt erstattet og barnevernstjenesten la ned påstand om at samværet fortsatt skulle være fire ganger i året.

Nemnda var enig med mor og gutten i at det ikke var grunn til å begrense samværet på en slik måte og kom til at en ordning med månedlige overnattingssamvær ville være det beste for gutten.

I alle avgjørelser om samvær legges det til grunn at det samvær som utmåles skal være et minimumssamvær og at dette skal kunne økes fortløpende ut i fra den aktuelle situasjonen. Dette skjer etter min erfaring sjelden eller aldri. Denne saken illustrerer dette godt.

Det synes å være en grunnleggende oppfatning hos flertallet av barnevernstjenester at samvær skal begrenses så mye som mulig, Det synes heller ikke å være særlig vilje eller evne til å vurdere situasjonen på nytt og ta inn over seg endringer og foreta en revurdering av den ordning som praktiseres.

Når nemnda øker samværet så vesentlig er det oppsiktsvekkende at barnevernstjenesten ikke har gått med på å justere samværet i tråd med det som var et klart ønske fra mor og barn i tiden før nemndas avgjørelse !

Vi ser frem til et nytt år med nye utfordringer og har et ønske om få enda bedre resultat for foreldre og barn !

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page