top of page

Utdatert samværsordning ?


Mange måneder har gått siden den første av en lang rekke dommer fra EMD med kritikk av Norsk banrevernspraksis. Et av de forhold som kritiseres er utmålingen av samvær sett opp imot den klare målsettingen om en tilbakeføring, selv om ikke en tilbakeføring er sannsynlig med det aller første.

Den klare hovedregel i Norge har vært at ved en såkalt "langvarig" plassering, skal samværsomfanget ligge mellom 3 og 6 ganger i året. Det sier seg selv at 3 samvær i året er en effektiv måte å umuliggjøre en tilbakeføring på.

Høyesterett har etter dette, trolig i et forsøk på å "renvaske" seg selv, sagt at det ikke har vært meningen å fastsette et "normalnivå" for samvær og at dette må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Vi ser indikasjoner på at praksis nå begynner å endres i de avgjørelser som blir fattet, men hva skjer med alle de tusenvis av allerede etablerte samværsordninger ?

Den samværsordning som blir fastsatt av domstolen er som alle kjenner til, "kun et minimum og barnevernet står fritt til å øke dette". Realiteten er jo at dette skjer i et minimalt antall saker.

Etter så klar kritikk og tydelige føringer på at kursen må endres, ser vi fortsatt lite eller ingen initiativ fra barnevernstjenesten på økning i samvær. Det er åpenbart at initiativet til en slik endring burde ha kommet fra det offentlige, men det skjer ikke.

Foreldre som fortsatt sitter med et fåtall samvær i året må nå få det de og barna har rett på ! Ta kontakt med barnevernstjenesten og krev en ny vurdering ! Vi bistår deg gjerne med å få hevdet din rett !

Erlend Liaklev Andersen

Advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page