top of page

Holdninger som hindrer endring


Mye er på plass for at vesentlige forandringer i barnevernet kan skje. Groteske enkeltsaker har preget mediebildet de siste årene, EMD hudfletter Norge gang på gang, utredninger og forskningsrapporter peker på systematiske og grove feil, men..og det er et stort MEN. Hvordan har dette påvirket holdningene hos mange av de som jobber i dette systemet ?

Dessverre er det mye som tyder på at det har blitt skapt enda skarpere fronter. De som hele tiden har ment at det er store og vesentlige mangler ved det systemet vi har, har fått gode og sterke bevis på at mistanken har vært begrunnet. Motparten, synes å bruke all kapasitet på å bagatellisere, bortforklare og tildels latterliggjøre den kritikken som har kommet.

Kulturbakgrunn og religion hos dommere som har vært med på å avgjøre sakene i EMD, er et av argumentene som brukt for å se bort i fra kritikken. "Hvorfor skal vi i Norge høre på kristenfundamentalister og katolikker fra øst-europa" ble uttalt i et skjult opptak som har blitt delt mye på nett.

Holdningen hos en god del av de "systemtro" er fortsatt at det er vi i Norge som gjør det riktig, alle andre har feil. Dette gjør jobben for å få til en endring tung.

Med så fundamental motstand mot endring og så grunnleggende og rigide holdninger er det bare en fullstendig utrenskning som vil hjelpe. Det virker nyttesløst å fortsette å lappe på et system som er modent for total forandring.

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page