top of page

Fortsatt for lite samvær !


Fortsatt opplever vi at barnevernet med deres advokater ikke har tatt innover seg innholdet i EMD dommene om samvær og gjenforening. I en rekke saker anfører barnevernet til stadighet for lite samvær og motsetter seg tilbakeføring.


Fylkesnemndene klarer heller ikke å følge opp EMDs praksis i sine avgjørelser og tildeler fremdeles et minstesamvær langt under EMD sine krav, både i saker om omsorgsovertakelse og i saker med krav om tilbakeføring.


I ministerkomiteens møte i mars i år forsøkte norske myndigheter å fremheve at prinsippene om dette suksessfullt var blitt innført gjennom den nye praksis som har kommet fra høyesterett og kommunisert til de underliggende domstolene. Staten kunne vise til statistikk fra Fylkesnemndene at samvær hadde økt fra fire til ti ganger i året i 50 % av sakene i siste kvartal av 2019 og fra syv til ti samvær i 60 % av sakene i siste kvartal av 2020.


Ministerkomiteen fremhevet som svar til dette, viktigheten av å endre praksis mer enn å endre loven ved å understreke at lovbruddene må utbedres ved å endre barnevernsmyndighetene og domstolene. Den understreket at det var positivt at Høyesterett hadde tatt et oppgjør med den praksisen som har utviklet seg i Norge med et strengt samværsregime på fire til seks ganger i året som «standard» som ikke er i tråd med konvensjonen.


Likevel konkluderer Ministerkomiteen at selv om det ser ut som om samvær har økt i Fylkesnemndene fremstår praksisen fremdeles å være for restriktiv for å kunne støtte gjenforeningsformålet. Familiegjenforeningsformålet kan ikke normalt forventes å være tilstrekkelig støttet hvis det er uker, eller til og med måneder, mellom hvert samvær. Ministerkomiteen understreket at det er av avgjørende betydning at barnevernet og Fylkesnemndene fra første stund vurderer alle relevante krav i EMK artikkel 8 også i relasjon til kvaliteten på kontakten for å bevare familiebåndene og muliggjøre gjenforening i den grad det er mulig.


Nemndene bør nå slutte med å overlate for mye av slike vurderinger til barnevernet, da det er tydelig at barnevernet mange steder nekter å la seg endre og gjøre sine vurderinger i samsvar med EMDs praksis ved å fortsatt komme med anførsler som de burde vite er i strid med EMDs føringer.


Preben Kløvfjell Anita Skippervik

Advokat JuristUtvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page