top of page

Seier i høyesterett - opphever kjennelse i sak om tvangsadopsjon


Like før jul avsa høyesterett en avgjørelse i en sak om tvangsadopsjon hvor Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har bistått foreldrene.


Gjennom flere runder, i løpet av de tre siste årene, har det fra foreldrene vært anført at den samværsordning som har blitt fastsatt har vært så begrenset at det ikke har vært mulig å få etablert en relasjon med barnet som ble plassert like etter fødsel.


Argumentasjonen har ikke blitt hørt, før høyesterett nå endelig fastslår at det kan foreligge brudd på grunnlovens § 102 og EMK artikkel 8 om tingrettens siste avgjørelse blir stående. Det kan foreligge feil fra myndighetenes side som det er mulig å reparere og lagmannsrettens avgjørelse om å nekte anken fremmet ble derfor opphevet.


En svært viktig seier i foreldrenes kamp for å få økt samvær og en relasjon til barnet som ble tatt fra dem ved fødsel. Samtidig en annerkjennelse av foreldrene og barnets grunnleggende menneskerettigheter som burde ha kommet for flere år siden !


Preben Kløvfjell

advokat / partner

www.klovfjell.noUtvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page