top of page

BARNEVERNPORTALEN

Velkommen til barnevernportalen
​Barnevernportalen er en juridisk tjeneste levert av Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS som skal gi brukeren en lettlest og grundig innføring i barnevernordningen.
 

I Norge er utgangspunkt at det er foreldrene som har ansvaret for å oppfostre og dra omsorgen for barna sine. Unntaksvis, dersom foreldrene ikke har evne til dette, vil det offentlige ta over ansvaret i den grad det er nødvendig i det enkelte tilfelle.

Barnevern i Norge utføres av en offentlig tjeneste som har som primæroppgave er å sikre barns og unges oppvekstvillkår. Barnevernets arbeidsoppgaver har sitt hjemmelsgrunnlag i barnevernloven.

Barnevernet har en rekke ulike tiltak å sette inn ved behov. De fleste av dem frivillige hjelpetiltak i familien. Barnevernet kan imidlertid også, ved rettslig avgjørelse, bli tilkjent omsorgen for barn.

I disse sakene kan konfliktnivået mellom foreldre og barnevernet ofte bli høyt, derfor kan det lønne seg å la seg bistå av advokat, både til moderasjon og til støtte for foreldrenes sak. En advokat kan bistå foreldre i møte med barnevernet, fylkesnemnda og som prosessfullmektig ved domstolene.

Advokatutgifter dekkes av det offentlige i mange barnevernssaker.

Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under:

Supert! Meldingen er mottatt.

Barnevernportalen gir veiledning ved tilfeller av:
  • Omsorgsovertakelse

  • Tilbakeføring av omsorg

  • Tvangsadopsjon

  • Foreldreansvar

  • Samvær

  • m.m.

Nyheter

1 NOVEMBER

barnevernportalen blir knyttet til domenet "barnevernsportalen.no" og publiseres.

28 OKTOBER

Barnevernportalen åpner

Oppdateringer

28 OKTOBER

Nytt blogginnlegg

bottom of page