«Manglende foreldreferdigheter» som grunnlag for inngrep

«Manglende foreldreferdigheter» er et potensielt farlig og marginalt barnefaglig kriterium for dramatiske inngrep fra barnevernet. I henhold til Bufdirs egne tall er «manglende foreldreferdigheter» det grunnlaget som anføres oftest når barnevernet setter inn tiltak. Slik marginal måling av omsorgsevne har åpenbart store barnefaglige utfordringer ved seg og vil i mange saker kunne innebære en betydelig nedjustering av terskelen for barnevernets inngrep. Konsekvensene av "feilmåling" av såkalte foreldreferdigheter fra barnevernets side med påfølgende uriktige vedtak, vil kunne være irreversible for barn og foreldre. Dersom slike marginale barnefaglige kriterier benyttes av barnevernet i en omsorgsovertakelsessituasjon må metodebruken ettergås grundig. Man har dessverre erfart at barnevernets konklusjoner i flere saker har vært tuftet på et mangefult bevis- og kompetansegrunnlag hva gjelder vurderingen av den såkalte målingen av foreldreferdigheter. Selvsagt må det også foretas habilitetskontroll av sakkyndige i forhold til eventuelt nære bindinger til barneverntjenesten. Tematikken berøres i andre innlegg herfra. I siste instans må konkrete saker bringes inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). En minner om at Norge har blitt dømt en rekke ganger for å ha brutt EMKs artikkel 8. Dette i saker hvor barnevernet har skilt barn fra foreldrene. Problematikken som er nevnt her er så sentral i mange barnevernsaker at vi derfor vil sette stort fokus på både de rettslige og psykologfaglige sidene ved dette fremover.

Preben Kløvfjell advokat/partner

Utvalgt innlegg
Posts are coming soon
Stay tuned...
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square