Bekymringsmelding om norsk barnevern


Gjennom vår praksis innen barnevernsaker ser vi en rekke forhold som utfordrer foreldre og barns rettssikkerhet. Mange av utfordringene er gjengangere og må tas på alvor.

Det er viktig at fagpersoner som jobber inne dette fagfeltet samler seg og deler sine tanker og bekymringer. Det er i denne sammenheng svært positivt at det kommer initiativ som dette:

https://www.facebook.com/BEKYMRING/?fref=ts

Vi har drøftet denne bekymringsmeldingen på vårt kontor og kan stille oss bak de forhold som tas opp.

Jeg har signert meldingen og oppfordrer bekymrede kolleger til å gjøre det samme.

Takk for initiativet !

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Posts are coming soon
Stay tuned...
Siste innlegg