Akuttvedtak - traumer og rettssikkerhet


Feilaktige akuttvedtak kan gi irreversible traumeskader for både barn og foreldre. Generelt erfares at evidensgrunnlaget som påberopes til støtte for akuttvedtak er begrenset og vurdering av alternativer til familiesplittelse fraværende. Med tanke på akuttvedtakets ekstraordinært inngripende karakter er dette åpenbart problematisk i et rettssikkerhetsperspektiv. Ved klagebehandlingen av akuttsaker i Fylkesnemnda er det satt av minimalt med tid, ofte kun inntil 3 timer. Dette gir foreldrene sterkt begrensede kontradiksjonsmuligheter overfor et ekstremt inngripende tiltak. Jeg vil påstå at de private parters rettssikkerhet er dårligere ivaretatt i denne type saker enn på de fleste andre saksområder. Begjærer man rettslig overprøving av akuttvedtaket for tingretten kan det ta flere måneder før saken kommer opp for retten. I mellomtiden vil det i svært mange saker være fremmet og berammet sak for Fylkesnemda om omsorgsovertakelse, altså før foreldrene har fått mulighet til en reell rettslig prøvelse av akuttvedtaket for tingretten. Hvilken betydningen disse forholdene har for styrkeforholdet og samarbeidsklimaet, foreldre - barnevern, i en verserende barnevernnssak, er ganske åpenbar.

Systemet og prosessen er overmoden for endring!

[if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Utvalgt innlegg
Posts are coming soon
Stay tuned...
Siste innlegg