top of page

DETTE TAR ALTFOR LANG TID!

Den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) skal nå foreløpig, og flere skal det bli, prøve 8 norske barnevernssaker opp mot Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen (EMK).

Prøving av menneskerettighetenes forhold til norsk barnevernpraksis tar altfor lang tid

Det er selvsagt vel og bra at vi nå får øket internasjonalt rettslig fokus på forholdet mellom EMK og norsk barnevernspraksis. Problemet er at prosessen frem til avgjørelse i EMD tar altfor lang tid, noe som også regjeringsadvokat Emberland er enig i. Tidsaspektet er et alvorlig rettssikkerhetsproblem for foreldre og barn i barnevernssakene. Regjeringsadvokat Emberland skriver «Slik sett er disse nye sakene egnet til å illustrere behovet for grundige og etterprøvbare menneskerettslige vurderinger i nasjonale rettsinstanser. Her er det mange som har roller å spille». Med andre ord..time is of the issue og advokatene som bistår foreldre og barn i barnevernssaker må ha nærhet til og dybdeforståelse av bestemmelsene i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Vi må sørge for at EMK-anførslene fremmes allerede for våre nasjonale nemnder og domstoler! Vi advokater må være vårt ansvar bevisst, og påse at grundig og presis menneskerettslig argumentasjonen fremmes på et tidligst mulig stadium av saken. Preben Kløvfjell advokat / partner

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page