top of page

NORGE IKKE ALLTID BEST

RATIFISERING AV HAAG 1996-KONVESJONEN Norge har ratifisert Haag 1996-konvensjonen og konvensjonen trådte i kraft fra 1. juli 2016 Det heter i regjeringens forslag at:

«Ratifikasjon av Haagkonvensjonen 1996 vil gi Norge et nytt virkemiddel for å forebygge og løse internasjonale foreldretvister, barnevernsaker og barnebortføringssaker - og kan legge til rette for mer langsiktige omsorgsløsninger for de aktuelle barna». Norges forpliktelser etter konvensjonen gjør for eksempel at barn i en barnevernssak i Norge, kan plasseres hos slektninger i utlandet, i stedet for i norsk fosterhjem. Gjennom ratifikasjonen blir barnevernet pliktig å undersøke om barn kan plasseres hos slektninger i utlandet. I et rundskriv sendt fra departementet fra desember 2015 fremgår at barneverntjenesten...

  • skal undersøke om barnet har tilknytning til andre land før det fremmes sak om omsorgsovertakelse,

  • at barneverntjenesten alltid skal forsøke å komme i kontakt med foreldre i utlandet,

  • og at barneverntjenesten skal vurdere om barnet kan få oppfølging i utlandet som et alternativ til omsorgsovertakelse i Norge dersom barnet har familie eller tilknytning til landet.

Det heter i samme rundskriv at utenlandske myndigheter, etter samtykke fra foreldrene, kan begjære og innvilges innsyn i saksdokumenter hos barnevernstjenesten. Muligheten for at utenlandske myndigheter kan innvilges innsyn i norske barnevernssaker vil åpenbart kunne gi øket internasjonalt press mot norsk barnevernspraksis. Våre advokater vil følge anvendelsen av Haag 1996-Konvensjonen nøye og vi tar gjerne imot juridiske spørsmål omkring forståelsen og praktiseringen av konvesjonen.

Preben Kløvfjell advokat / partner

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page