TID FOR ERSTATNING !

Gang på gang opplever vi at det konstateres feil fra barneverntjenesten i saker om blant annet akuttplassering, samværsfastsettelse og omsorgsovertakelse. Traumer og mulig irreversible skader kan da allererde være påført barn og foreldre.

Som i alle saker hvor det konstateres urett fra myndighetenes side må det i hvert enkelt tilfelle vurderers om det er begått erstatningsbetingende feil.

Vi mener systemet i større grad må kompensere for de feil som begås!

Preben Kløvfjell

advokat / partner

http://www.dagbladet.no/nyheter/ble-fratatt-baby-etter-en-maned-pa-flukt-fra-politi-og-barnevern-na-far-hun-sonnen-tilbake/62431369

Utvalgt innlegg
Posts are coming soon
Stay tuned...
Siste innlegg