top of page

Fri rettshjelp og barnevernsaker


Utgangspunktet for ordningen med fri rettshjelp i barnevernsaker er kort fortalt er at man får fritt rettsråd eller fri sakførsel uten behovsprøving (dvs uten inntektsgrenser) i saker hvor barnevernet enten forbereder sak for fylkesnemnda, eller faktisk fremmer sak til fylkesnemnda.

imidlertid ser vi at behovet for noen å støtte seg til og rådføre seg med kan være stort og like betydningsfullt allerede i tidligere faser av saken.

Saker hvor barnevernet er involvert er ofte omfattende. Det er ikke uvanlig med store dokumentbunker med informasjon fra en rekke offentlige instanser. Det foregår tidvis en utstrakt informasjonsinnhenting og det gjennomføres hyppige møter.

Sakene medfører gjerne en hel rekke, ofte til dels komplekse og juridiske problemstillinger. Foreldrene er i en svært utsatt situasjon og skal samarbeide, men samtidig er klar over at barnevernet sitter på en rekke inngripende tiltak i sin verktøykasse.

I en slik situasjon kan behovet for bistand være stort. Det å kunne ha en med kompetanse og erfaring på området ved sin side kan alltid være en fordel, men i saker hvor maktbalansen er så skeiv som i barnevernsaker er det i mange tilfeller strengt nødvendig.

Det er med dette i bakhodet, betenkelig og beklagelig at den offentlige ordningen for fri rettshjelp ikke dekker advokatbistand før saken har gått så langt at det er snakk om å benytte tvang.

Vår påstand er at mange saker kunne vært løst på en langt bedre måte hvis foreldre hadde fått tilgang på kvalifisert og kompetent bistand før barnevernet forbereder sak for fylkesnemnda. Et samarbeid hvor den offentlige part besitter en overlegen makt og foreldrene står uten noen på sin side som kan avhjelpe denne ubalansen har dårlige forutsetninger for å lykkes.

Resultatet kan på denne bakgrunn fort bli unødvendige omsorgsovertakelser eller andre former for tvang.

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page