top of page

Full seier for mor i tingretten !


Tingretten avsa i går en svært gledelig dom for en ung mor som har kjempet for å få tilbake datteren som nylig fylte 1 år. Advokat Erlend Liaklev Andersen hos Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS bisto mor i prosessen.

En samstemt tingrett kom til at vilkårene for omsorgsovertakelse ikke var tilstede og pekte særlig på at de observasjoner som ble gjort av mor under et opphold på familiesenter like etter fødselen måtte tolkes i lys av den spesielle og pressede situasjonen mor befant seg i da. Barnevernets konklusjoner fra denne perioden kunne ikke legges vekt på i vurderingen av mors omsorgsevner i dag.

Barnevernet påsto videre at rapporter fra samvær gjennomført med en tilsynsperson som ikke var ansatt i barnevernet måtte tillegges begrenset vekt da personen ikke kjente til hele sakens historikk. Mor fremhevet på sin side at nettopp derfor var det grunn til å legge vekt på disse rapportene, da de kom fra en «nøytral» part. Retten var enig i dette og mente rapportene hadde «styrket troverdighet» og pekte på at barnevernet synes å ha en forutinntatt holdning overfor mor.

Dessverre er ikke denne saken unik. Forutinntatthet og manglende vilje til å se en sak fra flere sider er en gjentakende og alvorlig feil i mange barnevernssaker. Resultatet i denne saken har da blitt at en jente har blitt fratatt sin mor i de 11 første månedene av sitt liv.

Heldigvis ble mors argumenter hørt til slutt og forhåpentligvis blir dette siste rettsrunde for en ung kvinne som nå bør få muligheten til å bare konsentrere seg om å være mor!

Vi gratulerer med en velfortjent seier !

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page