top of page

Fylkesmannen konstaterer lovbrudd


Vår klient er far til et barn som i lengre tid har vært plassert i fosterhjem. Far har vært og er bekymret over hvordan sønnen har det i fosterhjem og har vært tydelig på dette overfor barnevernstjenesten uten at han har sett noen bedring i sønnens situasjon.

Da vi kom inn i saken valgte vi å sende en klage til Fylkesmannen vedrørende dette og påsto der at barnevernstjenesten ikke hadde fulgt opp barnet på en tilstrekkelig måte.

Etter syv måneder med saksbehandling har endelig svaret kommet og Fylkesmannen er helt enig i fars bekymring. Fylkesmannen konkluderer med at barnevernstjenesten har brutt en rekke bestemmelser i lov og forskrift og at de ikke har fulgt opp barnet i tråd med regelverket.

Den mangelfulle oppfølgingen har skjedd gjennom manglende besøk i fosterhjemmet, mangelfull oppfølging av et utfordrende samarbeid med fosterhjemmet, for lang tid før det ble oppnevnt tilsynsfører for barnet, at barnets behov for tillitsperson ikke var fulgt opp og at barnet derfor ikke var tilstrekkelig hørt gjennom prosessen.

Saken synliggjør en rekke kjente problemområder og det er godt å se at det reageres fra Fylkesmannen, men det er bekymringsfullt at slike grove feil begås. Uten at biologisk forelder hadde presset på gjennom advokat, hadde det trolig ikke blitt noen endring i barnets situasjon.

Erlend Liaklev Andersen

advokat/partner

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page