top of page

Grotesk bruk av makt – barnevernet grep inn etter at familien har vunnet frem tre ganger


Jeg har i flere år bistått en utenlandsk familie i en barnevernsak som stadig blir mer og mer grusom.

Saken startet i 2007 hvor familiens barn ble akuttplassert. I nemndsmøtet noen dager etter plasseringen kom det frem at en av kommunens ansatte hadde misforstått situasjonen som lå til grunn for plasseringen og nemnda kom frem til at det ikke var grunnlag for å plassere barna.

Noen år senere hadde familien flyttet til en ny kommune og barna ble på nytt akuttplassert. Etter behandling av akuttsak i nemnd og tingrett, ble barna vedtaket opphevet og barna kom hjem igjen. Et av de sentrale bevis for familien var en svært positiv omtale fra leder av den barnevernsinstitusjonen hvor barna hadde vært plassert i et halvt år. Lederen hadde observert samspill mellom foreldre og barn som var positivt og hadde en konstruktiv og god dialog med foreldrene. Han hadde ikke observert situasjoner som han mente var bekymringsverdige. Stikk i strid med hva barnevernstjenesten selv hadde anført.

Noen uker senere skulle barnevernstjenestens begjæring om omsorgsovertakelse behandles i Fylkesnemnda. Underveis i forhandlingsmøtet besluttet barnevernstjenesten igjen å fatte et akuttvedtak som ble effektuert med politiets bistand. Grunnlaget var det samme som i vedtaket som hadde blitt opphevet av tingretten, kun uker i forveien. Uten foreldrenes kunnskap hadde barnevernstjenesten underrettet nemndsleder om at akuttvedtaket skulle iverksettes underveis i forhandlingene og at de hadde behov for nemndsleders bistand for å få skilt far fra barna. Nemndsleder skulle be far ta plass i vitneboksen slik at det skulle bli avstand mellom han og barna som satt på andre side av salen. (samme nemndsleder ble senere ansett for ikke å være inhabil for videre behandling av saken).

De tre barna ble så plassert i beredskapshjem og institusjon og forhandlingene ble avbrutt. Fire måneder senere skulle nemnda behandle saken om omsorgsovertakelse på nytt og kom da til at vilkårene ikke var oppfylt. Barna ble gjenforent med sine foreldre. Dette var i 2015 og alle trodde dette var siste kapittel i en grotesk historie om en families lange kamp, men slik ble det ikke.

Våren 2018 hadde familien som nå hadde fire mindreårige barn flyttet til ny kommune og startet et nytt liv. Den nye kommunens barneverntjeneste hadde fått oversendt saken fra tidligere kommune og var bekymret. Sak om omsorgsovertakelse ble igjen åpnet og Fylkesnemnda avgjorde i høst at familiens tre yngste barn skulle plasseres. Denne plasseringen skjedde på verste tenkelige måte. Barnevernstjenesten møtte opp i familiens hjem sammen med politi utrustet med skjold og fjernet barna fra foreldrene. Nok en tragisk situasjon for familien og et stort traume for barna.

Foreldrene har begjært dette vedtaket overprøvd av tingretten og saken skal behandles i januar.

Saken er et grotesk eksempel på hvor vilkårlig og personavhengig vurderinger i slike saker er. Barnevernstjenestens håndtering av saken og det umenneskelige press familien ble utsatt for har skapt en fryktelig situasjon for barn og foreldre.

Forutinntatthet, manglende åpenhet, manglende kommunikasjonsevner og en manglende vilje til å se en sak fra flere sider har ført til at barnevernstjenesten på mange måter har skapt seg et grunnlag for en sak.

VI jobber nå på spreng for å igjen vinne frem med familiens argumenter og å sørge for at en hardt prøvet familie gjenforenes for fjerde gang !

Med nærkontakt med slike menneskeskjebner er det ikke vanskelig å finne motivasjon til vår oppgave å fremme rett og hindre urett !

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page