top of page

Seier i sak om omsorgsovertakelse.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS bistod nylig et ektepar i sak mot barnevernet. Barnevernet ønsket å overta omsorgen for deres barn og begjærte omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 første ledd bokstav a.

Familien befant seg i en vanskelig livssituasjon og på bakgrunn av dette opprettet barnevernet en undersøkelsessak. Familien fikk tilbud om opphold på institusjon, og takket ja til det. Under oppholdet varslet institusjonen barnevernet med bekymring for familien.

Barneverntjenesten sendte begjæring om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda. Saken ble behandlet over flere dager med partsforklaringer, vitneforklaringer, forklaring fra institusjonen, og sakkyndig.

Fylkesnemnda var enig i at vilkårene for omsorgsovertakelse ikke var oppfylt i denne saken og la til grunn at situasjonen skulle avhjelpes gjennom enkle hjelpetiltalt som økonomisk bistand og veiledning.

Kommunen argumenterte med at man allerede hadde prøvd det tyngste tiltaket som er tilgjengelig, men nemnda stilte spørsmål ved om dette var et egnet tiltak for denne familien i den situasjonen de befant seg i.

Dette synes å være et gjentakende problem hos barnevernstjenesten. Argumentasjonen er gjerne at så lenge det "tyngste" tiltaket er forsøkt innebærer det at hjelpetiltak ikke er anvendelig. En konklusjon som er åpenbart uholdbar. Så lenge hjelpetiltaket ikke er egnet for den det skal hjelpe har det ikke betydning om det objektivt sett er det "tyngste" tiltaket barnevernstjenesten har.

Vi gratulerer foreldrene med et godt resultat og ønsker lykke til.

Erlend LIaklev Andersen

advokat / partner

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page