top of page

Samtaleprosess i fylkesnemnda


Siden 2016 har det vært gjennomført forsøk med såkalt samtaleprosess i fylkesnemnda. Vårt kontor har bistått i mange saker hvor det har blitt gjennomført samtaleprosess og vi har fått gode resultater gjennom dette.

I mange barnevernsaker er dialogen mellom barnevernstjenesten og foreldrene sterkt preget av en svært skjev maktbalanse med de uheldige konsekvenser dette har. Barnevernstjenesten mangler i mange tilfeller evnen til å se foreldres uttalelser og handlinger i lys av dette.

Samtaleprosess har i noen tilfeller vært et positivt bidrag til å få de riktige fakta på bordet og gitt foreldre muligheten til å gi uttrykk for hvem de virkelig er og hva de står for. Dialogen har blitt hjulpet av at den har blitt styrt av en "nøytral" part og at det har vært flere tilstede enn kun saksbehandler og foreldre.

Resultatet har blit at man gjennom en mer konstruktiv samtale har kommet frem til løsninger som har gjort at man har unngått inngripende bruk av tvang med de katastrofale følger det får for barn og familier.

Imidlertid har jeg med bekymring opplevd flere tilfeller hvor foreldre har vært positive til samtaleprosess, men at dette ikke har blitt gjennomført fordi barnevernstjenesten ikke har samtykket til dette. Etter dagens retningslinjer for samtaleprosess er man avhengig av alle parters samtykke for at det skal kunne gjennomføres. Dette er etter min mening svært uheldig.

Barnevernstjenesten har en plikt til å forsøke alternativer før man går til det skritt å ty til lovens tvangsalternativer. Med bakgrunn i dette burde det vært obligatorisk å gjenomføre samtaleprosess hvis foreldrene ønsker det og er positivt innstilt til dette.

At barnevernstjenesten gis mulighet til å nekte å sette seg ned med foreldrene for å diskutere muligheter for å unngå inngripende tiltak er sterkt urimelig.

Vi forventer at denne problemstillingen tas på alvor når forsøksordningen med samtaleprosess skal evalueres.

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page