top of page

Menneskeperspektivet


I et representatnforslag fra ulike arbeiderpartipolitikere (https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2018-2019/dok8-201819-084s.pdf) foreslås det en rekke tiltak for å øke tilliten til barnevernet.

Et av de grepene som foreslås er:

  • Klasseperspektivet må vektlegges sterkere i utdanningen for å gi studentene en bedre forståelse av hvordan sosial bakgrunn, levekårsstress i fattige familier og språkbarrierer påvirker samhandlingen mellom barnevernet og familier

Dette er vel og bra, men man burde gått mye lengre. Manglende forståelse for de punktene som nevnes er åpenbare utfordringer, men bare en del av problemet.

Alt for ofte ser vi at det er manglende forståelse for mennesker som er utfordringen. Respekten for at andre lever og gjør ting på en annen måte enn den "normen" barnevernstjenesten legger til grunn er i mange saker lite synlig.

Forutinntatthet i møte med mennesker som har andre løsningsstrategier, andre verdier og et annet syn på hvordan livet skal leves fører lite positivt med seg og er ødeleggende for en hver form for samarbeid.

For at noen skal kunne ha tillit til et system som rår over de mest inngripende tilltak som eksisterer er det vesentlig at forståelse og respekt for andre mennesker gjennomsyrer alt arbeid.

Menneskeperspektivet må vektlegges !

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page