top of page

Full fart i feil retning


Jeg har tidligere skrevet flere innlegg om saker om begrensning i samværsrett og saker om tvangsadopsjon. Myndighetene har uttalt at det er ønskelig med flere adopsjoner og det er tydelig at det er dette man fortsatt jobber mot.

Flertallet av saker vårt kontor skal bistå i denne høsten har dette som tema, barnevernets ønske om å redusere eller nekte samvær fullstendig og tvangsadopsjon.

Dette er de mest inngripende tiltakene som kan settes inn overfor en familie og resultatet er at en hver form for tilknytning vil kunne bli brutt.

Som kjent ligger det mange klagesaker til behanding i EMD mot norsk barnevernspraksis og vi håper og forventer at disse sakene kan kommet til å gi en etterlengtet korreksjon til den praksis som har blitt etablert.

Det er imidlertid svært uheldig at man fortsetter i den samme retningen som tildigere frem til sakene er ferdigbehandlet. Følgene av denne praksisen kan være uopprettelige brudd mellom foreldre og barn og det er en mager trøst at man kanskje på et eller annet tidspunkt i fremtiden får en annerkjennelse for at dette var et brudd på norges forpliktelser etter EMK.

Vi forventer at myndighetene tar innover seg det faktum at så mange saker har blitt tatt til behandling i EMD og endrer kurs i mellomtiden!

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page