top of page

Samværsseier !


Jeg har tidligere etterlyst klar handling fra avgjørende organer etter de klare domfellelsene av Norge i EMD. Foreldre og barn utsatt for inngrep fra barnevernstjenesten har IKKE anledning til å vente på at Høyesterett kommer med sine føringer. Som mange er kjent med er det varslet at de skal behandle flere saker i storkammer i februar neste år.

Da er det positivt at ihvertfall enkelte fylkesnemndsledere følger opp og tar til fornuften når vi advokater argumenterer med betydningen disse EMD avgjørelsene skal og må få.

I en fersk avgjørelse fra en av norges fylkesnemnder fikk min klient en vesentlig mer omfattende samværsordning enn det som var foreslått av kommunen. De argumenterte hardt for at det kun skulle være 3 samvær av 1,5 times varighet. Nemnda var ikke enig i dette og fulgte opp vår argumentasjon og endte på 8 samvær i året med 2 timers varighet. Dette er selvfølgelig også for lite, men ihvertfall et tydelig tegn på at det er en bevegelse bort fra det som tidligere har vært opplest og vedtatt som normalsamvær.

Nå må vi alle være oppmerksom på denne forsiktige bevegelsen og sørge for å oppretholde presset slik at de føringer vi har fått fra EMD følges opp !

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page