top of page

Barneverntjenesten brøt taushetsplikten – vår klient fikk oppreisningserstatning


Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell bistod nylig en klient i en sak mot en kommune. Barneverntjenesten i kommunen hadde delt journalopplysninger om vår klient med en utenforstående person. Den andre personen hadde selv bedt om innsyn i sin egen saksmappe og fant vår klients journaler i sin mappe.

Vi bistod klienten med å fremsette klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen åpnet tilsyn mot den aktuelle barneverntjenesten og konstaterte brudd på barnevernets taushetsplikt etter barnevernloven § 6-7 som sier at alle i barneverntjenesten har taushetsplikt.

I tillegg til at barneverntjenesten hadde delt journalopplysninger, hadde de også mistet deler av vår klients saksmappe. Når en saksmappe er på avveie er det umulig for en person å kunne ettergå sin tidligere barnevernssak. Det er dessuten svært uheldig at man ikke vet hvor selve mappen befinner seg med tanke på at sensitiv informasjon er på avveie. Fylkesmannen konkluderte med at barneverntjenestens rutiner for arkivering og lagring av saksmappene var kritikkverdige på det tidspunktet da vår klients sak var hos barneverntjenesten.

Etter at Fylkesmannen hadde konkludert med brudd på taushetsplikten og konstatert at det forelå kritikkverdige forhold, fremmet vi oppreisningskrav etter personopplysningsloven mot den aktuelle kommunen. Vår klient ble tilkjent kr. 40 000,- i oppreisning, og fikk dekket kostnadene hun hadde brukt på advokat av kommunen.

Dersom du har opplevd at barneverntjenesten har brutt taushetsplikten ta kontakt med advokat. Uten at disse viktige og alvorlige bruddene blir behandlet skikkelig vil det ikke bli noen endring.

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page