top of page

"Behandling av gutten er både uverdig og høyst uforsvarlig!"


Nei, overskriften er ikke hentet fra en forelder, fortvilet over barnevernstjenestens behandling av sitt barn. Uttalelsen kommer fra myndighetene selv!

I en sak som er under behandling nå, er altså staten selv så kritiske til barnevernstjenesten behandling og oppfølging at de har funnet grunn til å bruke sterke ord og uttrykk for sin bekymring. Bekymringen resulterte i en bekymringmelding til fylkesmannen.

Fylkesmannen konkluderer nå, etter å ha gått gjennom bekymringen at kommunen har gjort seg skyldig i brudd på de mest sentrale bestemmelser i helse og barnevernslovgivningen. De har ikke gitt barnet den omsorg og helsehjelp han har krav på og de har handlet i strid med hva som er til barnets beste. En fullstendig og fundamental mangel i det tilbudet barnet har fått!

Tiltakene og tilbudet barnet har fått bærer preg av kun en ting, nemlig oppbevaring.

Det overordnede myndighetsorgan som til slutt meldte sin bekymring for barnets situasjon har underveis i plasseringen av barnet gjentatte ganger gitt tilsagn for videreføring av plasseringen med den begrunnelsen at tiltaket var faglig egnet.

Saken viser tydelig at systemet er overmodent for en grunnleggende endring ! Grove overtramp og brudd med grunnleggende menneskerettigheter er risikoen hvis slik endring ikke skjer.

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page