top of page

Bli kvitt uprofesjonelle ansatte i barnevernet


Gjennom vårt arbeid med barnevernsaker ser vi at et gjentakende problem er vanskelig kommunikasjon og relasjon mellom foreldre og barnevernstjenesten. Årsakene til dette kan være mange. En av de er manglende profesjonalitet, kompetanse og "personlig egnethet" hos ansatte i barnevernstjenesten.

Barnevernstjenesten rår over noen av de mest inngripende tiltak som finnes. Konsekvensene av uriktige tiltak er enorme, både på kort og lang sikt.

For mange yrkesgrupper som rår over et tilsvarende maktapparat, eller tar beslutninger med så omfattende konsekvenser som barnevernstjenesten har man kontroll, sanksjons og godkjenningsordninger som er vesentlig mer omfattende. Eksempler på dette er for leger, advokater og politiet.

Flere har tatt til orde for en form for offentlig godkjenning av ansatte, som løpende kan vurderes og trekkes tilbake. Dette vil kunne være et viktig verktøy for å bli kvitt ansatte som viser seg å ikke ha de egenskaper og den innstilling som er nødvendig for å kunne forhindre de menneskelige tragedier som følger av uriktige inngrep fra barnevernet.

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page