Skitten strategi


Foreldre som er utsatt for en prosess mot barnevernet får raskt oppleve hvordan det er å bli satt under lupen. Mye tid både før, under og etter saken har vært i domstolsapparatet, blir brukt til å granske alle detaljer ved foreldrenes egenskaper og evner. Alle tenkelige negative forhold blir dratt frem, smått og stort, gammelt og nytt. En slik fremgangsmåte har åpenbare negative konsekvenser.

I tillegg til at et unyansert bilde blir presentert, fører det i mange tilfeller til at foreldrene settes i en håpløs situasjon hvor fokus blir flyttet fra å vise sine gode egenskaper til å motbevise påståtte negative forhold. Tid, oppmerksomhet og energi som kunne vært brukt mer konstruktivt.

I mange tilfeller kan man mistenke at dette er en bevist strategi i et forsøk på å irritere, frustrere og distrahere foreldrene på en måte som gjør at de ikke får vist hvem de egentlig er.

I forsvinnende liten grad blir slike forsøk på å "vippe foreldrene av pinnen" slått ned på av domstolen. Selv etter protester fra foreldrene og deres advokat.

For å få bukt med dette problemet er det behov for en drastisk holdningsendring og en bevegelse bort fra en prosess hvor målsettingen er å vinne ikke å faktisk finne ut hva som er barnets beste.

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Posts are coming soon
Stay tuned...
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square