top of page

Skitten strategi


Foreldre som er utsatt for en prosess mot barnevernet får raskt oppleve hvordan det er å bli satt under lupen. Mye tid både før, under og etter saken har vært i domstolsapparatet, blir brukt til å granske alle detaljer ved foreldrenes egenskaper og evner. Alle tenkelige negative forhold blir dratt frem, smått og stort, gammelt og nytt. En slik fremgangsmåte har åpenbare negative konsekvenser.

I tillegg til at et unyansert bilde blir presentert, fører det i mange tilfeller til at foreldrene settes i en håpløs situasjon hvor fokus blir flyttet fra å vise sine gode egenskaper til å motbevise påståtte negative forhold. Tid, oppmerksomhet og energi som kunne vært brukt mer konstruktivt.

I mange tilfeller kan man mistenke at dette er en bevist strategi i et forsøk på å irritere, frustrere og distrahere foreldrene på en måte som gjør at de ikke får vist hvem de egentlig er.

I forsvinnende liten grad blir slike forsøk på å "vippe foreldrene av pinnen" slått ned på av domstolen. Selv etter protester fra foreldrene og deres advokat.

For å få bukt med dette problemet er det behov for en drastisk holdningsendring og en bevegelse bort fra en prosess hvor målsettingen er å vinne ikke å faktisk finne ut hva som er barnets beste.

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page