top of page

Fullstendig urettferdig kamp


Alle som har vært en del av en barnevernssak har opplevd den grunnleggende skjevheten i styrkeforholdet mellom partene.

Biologiske foreldre har i mange tilfeller få, eller ingen utover seg selv og nærmeste familie eller venner som kan uttale seg om saken. Såkalte "nettverksvitner" blir gjerne ikke lagt vekt på, nevnes knapt i avgjørelsene fra retten og de stilles ingen spørsmål utover de spørsmål de får fra foreldrenes advokater.

Det offentlige rår over et stort apparat med ressurssterke personer, som har titler og erfaring og som har mange meninger om både foreldre og barn. I tillegg til at barnevernstjenesten kan produsere og innhente et enormt skriftlig materiale som kan brukes som dokumentbevis, stiller disse personene gjerne som vitner under behandling av saken i rettsapparatet.

For å gjøre skjevheten komplett er enkelte barnevernstjenester ivrige i bruken av såkalte formøter med de vitner som skal føres. Resultatet er i mange tilfeller svært samkjørte og unisont enige vitner som har den samme "versjonen" av virkeligheten som de andre.

Resultatet av disse faktorene er en prosess hvor det for de biologiske foreldre blir en "david mot goliat" kamp hvor man er avhenig av at de som avgjør saken klarer å se denne skjevheten og likevel danne seg et balansert bilde av saken.

Det er åpenbart at dette er en prosess og et system som må forandres !

Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page