top of page

Ny familie gjenforent


Familieplassering er et virkemiddel som alt for sjeldent tas i bruk. Jeg bisto nylig et barn som var del av en søskenflokk som hadde vært plassert hos nær familie for en periode. Alle fordeler ved familieplassering var tydelig til stede!


Det hadde vært mulig med svært hyppige samvær. Samværene hadde vært naturlige og positive da foreldre og beredskapsfamilien hadde et nært og godt forhold fra før. Barna var allerede godt kjent med beredskapshjemmet og hadde også før plasseringen bodd der i kortere perioder ifbm ferier osv.


Det var tydelig at selv om flytting fra biologiske foreldre hadde vært en overgang for barna, representerte ikke dette et traume på samme måte som en brå flytting til et fullstendig fremmed beredskapshjem.


Bilogiske foreldre hadde forhold på sin side de måtte rydde opp i og fikk langt bedre forutsetninger for å gjøre dette med en trygghet om at de fikk se barna jevnlig og at de hadde det godt, i kjente omgivelser. Plasseringsperioden ble derfor også så kort som mulig.


Tilbakeføring til foreldrene var også uproblematisk, en vesentlig del av samværene, også overnattingssamvær, ble gjennomført i foreldrenes hjem.


Søskenflokken er nå hjemme hos sine foreldre og har fortsatt en god og nær relasjon til sitt tidligere beredskapshjem.


Et svært godt eksempel på at når det er behov for en plassering er det helt vesentlig at alle muligheter i nær familie og nettverk utforskes og utredes grundig. Vi ser dessverre alt for ofte at dette ikke skjer !


Erlend Liaklev Andersen

advokat

Comments


Utvalgt innlegg
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page