Tre barn tilbake til sine foreldre

I februar i år ble en familie rammet av det utenkelige. Tre barn ble hentet fra sin skolehverdag og plassert i beredskapshjem. En tøff tid og en hard kamp begynte. Etter påtrykk fra familiens advokat og med en nemndsleder som hadde et (i denne saken ihvertfall) åpent sinn ble saken heldigvis behandlet som "samtaleprosess".


Gjennom samtaleprosessen kom det tydelig frem at barnevernstjenesten hadde handlet på bakgrunn av en fullstendig feil forståelse av situasjonen. To av barna ble raskt gjenforent med sine foreldre og nå i denne uken ble det klart at kravet om omsorgsovertakelse også for det siste barnet ble trukket.


En stor lykke og seier for foreldre og barn, men samtidig nok et eksempel på en familie som har blitt påført et voldsomt traume med bakgrunn i en situasjon som burde og kunne vært løst på en helt annen måte. Hvis det første redskapet man griper etter er tvang og plassering vil muligheten og sannsynligheten for menneskelige lidelser være store !


Erlend Liaklev Andersen

advokat

Utvalgt innlegg
Posts are coming soon
Stay tuned...
Siste innlegg